FANDOM


Siedlisko Elementu ZiemiEdytuj

Jest to siedlisko w którym można umiejscowić smoki posiadające w sobie element ziemi.Terra Habitat1


Małe Siedlisko Elementu Ziemi Edytuj

 • Jest dostępne od pierwszego poziomu, a gracz jest dokładnie poinstruowany jak je wybudować.
 • Kosztuje 100 złota;
 • za otwarcie otrzymuje się 100 doświadczenia;
 • zmieszczą się w nim maksymalnie 2 smoki;
 • zbiera złoto do pułapu 500;
 • buduje się 10 sekund;
 • za sprzedaż uzyskuje się 50 złota


Big terra habitat

Duże Siedlisko Elementu Ziemi

 • Jest dostępne od ósmego poziomu
 • Kosztuje 25000 złota;
 • za otwarcie otrzymuje się 2500 doświadczenia;
 • zmieszczą się w nim maksymalnie 4 smoki;
 • zbiera złoto do pułapu 2000;
 • buduje się 2 godziny;
 • za sprzedaż uzyskuje się 5000 złota