FANDOM


Smok Ziemi Edytuj

Nie lękaj się, to nie trzęsienie ziemi, a dostojny Smok Ziemi! Smoki Ziemi nie są znane ze swego piękna, ale ze swojego umiłowania brudu oraz swych krańcowo skromnych i uczciwych natur.

(Sparafrazowany opis z DragonCity)

Ataki (w kolejności poznawania):

  • Uderzenie
  • Trzęsienie ziemi
  • Deszcz meteorów
  • Spadające chwasty


Słabości:

  • Lód
  • Metal
  • Smoki Czyste